Framside

like

Byrkjelo Leikane 2015

Sogn og Fjordane Fotballkrets, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogndal United og Breimsbygda IL har bestemt dato for leikane 2015.

Set av datoen allereide no, og fortel alle vennene dine om dette

Byrkjelo stadion  LAURDAG 12. SEPTEMBER 2015.

DETTE BLIR MORO!!!!!!

 

PROGRAM 2015:

11.00 -12.00:     Oppmøte/registrering

12.00:                Innmarsj med Breim Skulekorps

                         Opning v/ Ordførar i Gloppen Anders Ryssdal


12:00 - 16.00    Aktivitetstid

Øvingar friidrett:

60meter

200meter

lengde

liten ball


Vi har ei pause omlag klokka 14:00

                      

Mat og premieutdeling blir frå omlag 16.00 - 17.00 alt ette som vi er klar    

        

REGLAR: Reglane blir tilpassa den enkelte utøvar :)              


PRIS 2015:                       

Kr 500,- pr deltakar (inkluderar middags-tallerken ( førebels hemmeleg meny, kokkane jobbar med den)  og t-skjorte

Kr 250,- pr ledsager (inkluderar middags-tallerken  og t-skjorte

NB!

Middags-tallerken for andre interesserte/familie kr 100,-

Byrkjeloleikane si T-skjorte vert mogeleg å kjøpe separat for kr 130,-

Knut Lunde er stemneleiar også i år, han blir reikna som Norges beste og mest erfarne stemneleiar, med bla 3 hoved-NM i friidrett på CVen, og er teknisk deligert for Friidrettsforbundet, så dette burde gå bra.

Olav S. Egge er, saman med Knut, fuksjonæransvarleg.

Inge Geir Sårheim er startar.

Vegar Sårheim er speakar, også i år. 

Narve Heggheim er tidtakar og sekretær. Undersider (2): Resultat Resultat