Framside

Byrkjelo-leikane 2018


Velkomen til Byrkjelo Stadion laurdag 1.september kor Byrkjelo-leikane blir arrangert for 7.gang.


Program:

11.00-11.45          Oppmøte/registrering

12.00:                   Innmarsj/Opning v/Ordførar i Gloppen.

12.15-14.00:         Løp (60 m og 200 m), kast (liten ball), lengdehopp, bøtteblink m/tennisball.

14.15-16.00:         Fotball (kamp 15.30), nær o-løp (5-600 m på tid), boccia/hesteskokasting

16.00:                   Mat/premieutdeling     


Byrkjeloleikane er ein tilrettelagt aktivitetsdag for deltakarar i alle aldersgrupper, og blir arrangert av Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogndal United og Breimsbygda IL.

Deltakarane får prøve seg på 60meter, 200meter, kast (liten ball), lengde, hestesko, orientering og fotball.


I tillegg har vi fått lovnad om at ordførar og leiar i idrettslaget stiller opp og deltek på alle friidrettsøvingane. 


Alle som melder seg på før 17.08 får gratis inngang på Friidretts NM saman med ledsager. 


    
Bilete frå Byrkjeloleikane 2016. Etter defilering leia av Breim skulekorps opna ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad, leikane med ein flott apell. 


  


Bilete frå Byrkjelo-leikane 2014 der vi fikk besøk av Sogndal Fotball v/ kaptein Rune Bolseth       
 

5-års jubileet blei feira med «verdens største kake»


Undersider (1): Resultat