BYRKJELOLEIKANE 2019


PRIS:                 

Kr 500,- pr deltakar (inkluderar varmt måltid + drikke og t-skjorte)

Kr 250,- pr ledsager (inkluderar varmt måltid + drikke og t-skjorte)

NB!

varmt måltid/drikke for andre interesserte/familie kr 100,-. Åpen kiosk heile dagen.

Byrkjeloleikane si T-skjorte vert mogeleg å kjøpe separat for kr 150,-

Spørsmål om Byrkjeloleikane rettast til:

Iren Nordheim på mail: jinordh@online.no evt mobil 90892834PÅMELDING:

Påmelding gjer du til:

Iren Nordheim på e-mail: jinordh@online.no fredagen før.


LAST NED PÅMELIDINGSKJEMA HER


Retningsgjevande aldersgrense 10 år og oppover.

NB! Dersom De ikkje ønskjer at deltakaren skal være synleg på bileter/film frå Byrkjeloleikane så må De gje oss melding om det.

Spørsmål om Byrkjeloleikane rettast til Iren Nordheim på mail: jinordh@online.no evt mobil 90892834

 

Dersom De skal sende påmeldinga i posten sendast den til:

Iren Nordheim, Kyrkjebakken 52, 6852 SOGNDAL