Kontaktinformasjon

BYRKJELOLEIKANE 2022

PRIS:

Kr 500,- pr deltakar (inkluderar varmt måltid + drikke og t-skjorte)

Kr 250,- pr ledsager (inkluderar varmt måltid + drikke og t-skjorte)

NB!

varmt måltid/drikke for andre interesserte/familie kr 100,-. Åpen kiosk heile dagen.

Byrkjeloleikane si T-skjorte vert mogeleg å kjøpe separat for kr 150,-

Spørsmål om Byrkjeloleikane rettast til:

Kristin Jevnaker Øvstetun

Tel: 47 65 53 26

kristinjevnaker.ovstetun@fotball.no

Postadresse: NO-6852 Sogndal, Pb.248

PÅMELDING INNAN 10. SEPTEMBER

Påmelding gjer du her

Retningsgjevande aldersgrense 10 år og oppover.

NB! Dersom ein ikkje ønskjer at deltakaren skal være synleg på bilete/film frå Byrkjeloleikane så må ein gje oss melding om det.