Kontaktinformasjon

BYRKJELOLEIKANE 2022

PRIS:

Kr 500,- pr deltakar (inkluderar varmt måltid + drikke og t-skjorte)

Kr 250,- pr ledsager (inkluderar varmt måltid + drikke og t-skjorte)

NB!

varmt måltid/drikke for andre interesserte/familie kr 100,-. Åpen kiosk heile dagen.

Byrkjeloleikane si T-skjorte vert mogeleg å kjøpe separat for kr 150,-

Spørsmål om Byrkjeloleikane rettast til:

Kristin Jevnaker Øvstetun

Tel: 47 65 53 26

kristinjevnaker.ovstetun@fotball.no

Postadresse: NO-6852 Sogndal, Pb.248

PÅMELDING:

Påmelding gjer du til:

Kristin Jevnaker Øvstetun på e-mail: kristinjevnaker.ovstetun@fotball.no innan 10.09.22.

LAST NED PÅMELIDINGSKJEMA HER

Retningsgjevande aldersgrense 10 år og oppover.

NB! Dersom De ikkje ønskjer at deltakaren skal være synleg på bileter/film frå Byrkjeloleikane så må De gje oss melding om det.

Dersom De skal sende påmeldinga i posten sendast den til adressa over.